PHE

Typy wymienników uszczelkowych

Poniżej przedstawiono część najpopularniejszych typów wymienników z szerokiej oferty APV w wybranych konfiguracjach wykonania.

Typ wymiennika Warianty ram wymiennika Wielkości typowych przyłączy Pow. wymiany jednej
płyty wymiennika [m²]
U2 M-16 R3/4 0,018
T4 M-16, M-25, MV-16, MV-25 R1, DN25 0,040
TR1 M-16, M-26, MV-16, MV-26 Rp11/4, DN32 0,061
SR2 MG-16, MGS-16, MGS-25 DN50 0,172
H12 MG-10 DN65 0,120
H17 MG-10, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN65 0,170
N25 MS-10, MG-16, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN80 0,250
N35 MS-10, MG-16, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN80 0,350
N50 MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN80 0,500
Q030 MG-6, MGS-6, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN100 0,290
Q055 MGS-6, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN100 0,574
Q080 MGS-6, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN100 0,820
A055 MGS-6, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN150 0,550
A085 MGS-6, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN150 0,852
A145 MGS-6, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN150 1,448
J060 MGS-6, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN200 0,524
J092 MGS-6, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN200 0,835
J107 MGS-6, MGS-10, MGS-16, MGS-25 DN200 0,991
J154 MGS-6, MGS-10, MGS-16 DN200 1,455
J185 MGS-6, MGS-10, MGS-16 DN200 1,768
B063 MGS-6, MGS-16 DN300 0,630
B110 MGS-6, MGS-16 DN300 1,100
B134 MGS-6, MGS-16 DN300 1,340
B158 MGS-6, MGS-10, MGS-16 DN300 1,580
B205 MGS-6, MGS-10, MGS-16 DN300 2,050
P105 MGS-10, MGS-16 DN350 1,050
P190 MGS-10, MGS-16 DN350 1,900
Z230 MGS-10, MGS-16 DN400 2,300
Z350 MGS-10, MGS-16 DN400 3,540
S280 MGS-10, MGS-16 DN500 2,800
S380 MGS-10, MGS-16 DN500 3,800


Karty katalogowe wymienników uszczelkowych można znaleźć na stronie DOKUMENTACJA.