PHE

Węzły kompaktowe

Kompaktowy węzeł cieplny stanowi zespół urządzeń połączonych ze sobą rurociągami w takim sposób, aby umożliwić transformację parametrów lub zmianę nośnika energii według potrzeb odbiorców w układach takich, jak:

 • instalacje centralnego ogrzewania (c.o.),
 • instalacje centralnej ciepłej wody (c.w.u.),
 • instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Kompaktowy węzeł cieplny budowany jest na podstawie indywidualnych wymagań dla zasilanych systemów cieplnych.

Węzeł kompaktowy realizowany jest na podstawie indywidualnego projektu.

Kompaktowa budowa urządzenia pozwala na dostosowanie gabarytów węzła do wielkości pomieszczenia oraz do drogi transportu.

Standardowe wyposażenie kompaktowego węzła cieplnego obejmuje:

 • wymienniki ciepła,
 • urządzenia pomiaru zużycia nośnika (liczniki ciepła, wodomierze),
 • zestaw automatycznej regulacji węzła,
 • regulatory ciśnienia,
 • pompy ciepłownicze (obiegowe, cyrkulacyjne) ,
 • armatura kontrolno - pomiarowa (termometry, manometry),
 • armatura odcinająca,
 • urządzenia zabezpieczające (zawory bezp., naczynia przeponowe),
 • urządzenia oczyszczające wodę (filtry, odmulniki),
 • rozdzielnie elektryczne.

Węzły mogą być wyposażone w urządzenia pozwalające się komunikować z zewnętrznymi systemami regulacyjnymi i pomiarowymi.

W celu zestawienia potrzebnych parametrów do przygotowania oferty został umieszczony formularz węzła cieplnego - do pobrania.Więcej informacji w dziale DOKUMENTACJA.