PHE

Program doboru

PARASIZE - wersja programu doboru płytowych wymienników ciepła produkcji APV przeznaczona dla klientów

Zakres Obliczeń:

Obliczenia wymienników lutowanych typoszeregu "O" oraz specjalnego zakresu typoszeregu wymienników uszczelkowych przeznaczonych głównie dla zastosowań ciepłowniczych.

Zastosowania:

  • procesy jednofazowe ( np. woda-woda, woda -olej, woda -mieszanina glikolu itp.),
  • chłodnictwo,
  • wymienniki parowe
  • skraplacze,
  • parowniki

Możliwości wyboru optymalnego rozwiązania:

Wybór rozwiązania zaproponowanego przez program lub samodzielne dopracowanie konstrukcji dla potrzeb danego procesu (funkcja - manualnie).

Poniższy link pozwala na pobranie aktualnej wersji programu:

Program doboru wymienników APV - PARASIZE

Instrukcja obsługi programu doboru wymienników APV - PARASIZEWersje językowe: polski, angielski, niemiecki